Frasobliwy

Film etnograficzny informujący o genezie polskiej rzeźby ludowej Chrystusa Frasobliwego i prezentujący najbardziej charakterystyczne i cenne dla tego rodzaju polskiej twórczości ludowej eksponaty ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Wars