Franciszek. Drogi miłosierdzia

Dziesiąta rocznica pontyfikatu papieża Franciszka, to okazja do refleksji i podsumowań dotychczasowej posługi. Tym bardziej, że jak zauważa wielu watykanistów, teologów i komentatorów, papież Franciszek stara się nadać swojej posłudze nowy styl. Jest to papież, u którego bardzo ważna jest mowa gestów. Widzimy go jako ojca pełnego czułości, którego ramiona są szeroko otwarte na wszystkich zagubionych, cierpiących i poszukujących drogi. Franciszek podkreśla, że Kościół ma być szpitalem polowym, otwartym na każdego oraz miejscem uzdrowienia leczącym rany ludzkości. Ojciec święty rozwija również i dokładnie realizuje nauczanie społeczne Kościoła, m.in. w zauważając ubogich i przywracając im godności. Do klasycznego kanonu katolickiej nauki społecznej włącza też ekologię.