Fotozofia

Fotozofia jest pojęciem wymyślonym przez bohatera filmu Andrzeja Różyckiego i oznacza koncepcję filozoficzno-teoretyczną, związaną z całością jego osobistych, 50-letnich doświadczeń w sztuce fotografii.