Ewangelia i bunt

Film dokumentalny prezentujący życie, działalność i twórczość pisarską księdza Piotra Ściegiennego – XIX-wiecznego działacza społecznego, spiskowca, radykalnego przywódcy Związku Chłopskiego.