Eugeniusz Bodo – za winy niepopełnione

Przed wojną był niekwestionowaną gwiazdą estrady i filmu. Elokwentny, dowcipny, pełen uroku, zdobywający, choć na krótko, serca kobiet. Najdłużej pozostający z przywiezioną z zagranicznych podróży Tahitanką Reri. Pasjonat robótek