Eugeniusz Bodo – za winy niepopełnione

Przed wojną był niekwestionowaną gwiazdą estrady i filmu. Elokwentny, dowcipny, pełen uroku, zdobywający, choć na krótko, serca kobiet. Najdłużej pozostający z przywiezioną z zagranicznych podróży Tahitanką Reri. Pasjonat robótek ręcznych, który szczególnie lubił tworzyć makatki z koralików. Ujmował czarem i choć nie miał wybitnego głosu każdy z jego utworów stawał się przebojem. Z obywatelstwem szwajcarskim po wybuchu II wojny światowej czuł się stosunkowo bezpiecznie, jednak jego śmierć owiana jest tajemnicą. Każda z prezentowanych w filmie wersji wydaje się równie prawdopodobna.