Eugenika – w imię postępu

Historia naukowych projektów stworzenia nadczłowieka – koncepcji, która zainspirowała m. in. Hitlera – w kontekście współczesnych, najbardziej aktualnych osiągnięć genetyki i związanych z tym kontrowersji.