Easy Rider

Tomasz Tłuczkiewicz, zwany księciem jazzu, to długoletni dyrektor festiwalu Jazz Jamboree. Ważnym elementem filmu jest pokazanie upływu czasu, tempa przemian w pojmowaniu sztuki i roli artysty oraz zmieniający się pod względem technologii i sposobu r