Dziwak? – interpretacje

Film jest próbą artystycznego odtworzenia spojrzenia Norwida na współczesne mu czasy, próbą zrozumienia jego sposobu myślenia, postrzegania świata i sztuki.