Dzieło Wielkiego Miłosierdzia

Dzisiaj Kościół Starokatolicki Mariawitów liczy około dwadzieścia trzy tysiące wiernych zrzeszonych w dwudziestu trzech parafiach.