Dziękujemy za Solidarność

Wydaje się, że Europa, żyjąca wówczas wciąż w porządku systemu pojałtańskiego, oczekiwała i potrzebowała oczyszczającego ruchu, który wyzwoliłby ją z układów sięgających czasów II wojny światowej. Intuicyjnie ludzie nawet