Dzieci morza i wiatru...

Film składa się z kilku części łączonych ze sobą impresjami filmowymi, pokazującymi konie w związkach z rodzimą literaturą i prezentowanym zagadnieniem.