Dzieci Kotana

Dziś „dzieci Kotana” kontynuują jego dzieło, angażując się głęboko w pracę MONAR - u. W ich wspomnieniach powraca postać mentora - niekonwencjonalnego psychoterapeuty i zaangażowanego działacza społecznego, który w terapii stawiał na ideę wzajemnego pomagania sobie i starał się nie poddawać swoich podopiecznych łatwym ocenom.


Reżyseria: Mirosław Dembiński

Polska, 2012