Dwa życia rotmistrza Majchrowskiego

Losy Stefana Majchrowskiego – oficera kawalerii, który zderzył się z rzeczywistością powojennej Polski. Pisał powieści historyczne, które nie wpisywały się w nurt budowy peerelowskiego socjalizmu. Wydawane w niewielkich, jak na ow