Droga dźwięku radiowego

Twórcy filmu ukazują radio jako medium niezbędne do szerzenia informacji i propagandy w całym kraju.