Drobny, kruchy człowiek

Film opowiada o wyjątkowym miejscu, jakim jest Białowieski Park Narodowy przez postać związanego z nią, niezwykłego człowieka, zasłużonego nie tylko dla Patku, ale i dla nauki polskiej i światowej. Tą osobą jest prof. Jan Jerzy Karpiński, pierwszy d