Dominik Połoński. In memoriam

Wirtuoz wiolonczeli, pedagog o wyjątkowej osobowości, przyjaciel, mąż, syn i ojciec. Dominik Połoński to jedyny na świecie instrumentalista smyczkowy używający tylko prawej ręki podczas gry. O zmarłym w czerwcu 2018 roku artyście opowiadają: żona wio