Dies luctus – dni żałoby, dni smutku

Film dokumentalny Pawła Nowackiego stanowi zapis chwil narodowego dramatu, jaki rozegrał się 10 kwietnia 2010 roku nad Smoleńskiem. Ramy czasowe dokumentu obejmą wydarzenia od 10 do 22 kwietnia, czyli przylotu ostatnich trumien z ciałami zabitych. Zasadniczym walorem filmu jest oparcie go na materiałach archiwalnych, realizowanych przez TVP, które oglądane były w dniach żałoby narodowej przez miliony Polaków, oraz zdjęciach operatorów prezydenckich, którzy byli obecni przy wszystkich uroczystościach związanych z żałobą narodową (większość ich ujęć jest pokazywana po raz pierwszy). O ile wielkie sceny historyczne realizowane w przekazie telewizyjnym z uroczystości nadają charakter powagi narodowej żałoby, o tyle przekaz filmowy operatorów prezydenckich odsłania przed nami najbardziej intymne, emocjonalne obserwacje zdarzeń – kamery prezydenckie były tam, gdzie inne kamery nie mogły wejść.