Dialog – życie zapisane w listach

Benedyktyn – ojciec Leon Knabit, korespondował z papieżem Janem Pawłem II przez cały jego pontyfikat. Do dziś przechowuje 185 listów od Ojca Świętego. Telewizja Polska jako pierwsza upublicznia treść tej niezwykłej korespondencji.