Diabelne szczęście

Pokolenie Kolumbów – określenie to wzięło swoją nazwę od pseudonimu jednego z bohaterów książki Romana Bratnego „Kolumbowie Rocznik 20”, Stanisława Skiernika pseud. Kolumb. Na postać literackiego Kolumba złożyły się ży