Defilada zwycięzców

Dokumentalna opowieść o defiladzie niemiecko-sowieckiej w Brześciu nad Bugiem 22 września 1939 roku.