Daisy. Wspomnienie minionego świata

Dokument o Marii Teresie Oliwii Cornwallis-West, zwanej Daisy, która poślubiwszy niemieckiego arystokratę Hochberga osiadła na Śląsku, w zamku Książ.