Czy prawdziwych rycerzy już nie ma?

Każdego roku z różnych części Europy do grodu zjeżdżają zapaleńcy, którzy wdziewają na grzbiet kolczugę i zamieniają prozę dnia codziennego na epokę średniowiecza.