Czesław Niemen

Losy Czesława Niemena ukazane są w filmie począwszy od lat dziecinnych oraz młodości w Starych Wasiliczkach aż po ostatnie lata życia i twórczości. Wspominane są początki jego profesjonalnej kariery po przesiedleniu do Polski, etap współpracy z Czerwono-Czarnymi i Niebiesko-Czarnymi, własnego zespołu Akwarele, sukcesu przeboju „Dziwny jest ten świat”, kariery w Europie i Stanach Zjednoczonych, problemy z PRL-owską władzą, a także praca dla radia, telewizji i filmu.