Czarnobylska droga...

Profesor Bondarzewski badał skutki wybuchu elektrowni w Czarnobylu i ostro sprzeciwiał się sprowadzaniu na te tereny osadników. Białoruskie władze znalazły sposób, aby go uciszyć.