Czarne chmury nad Aktorem

Maciej Rayzacher, znany m.in. z roli kapitana rajtarów w serialu „Czarne chmury” uprawiał sztukę „drugiego obiegu” występując z programami poetyckimi m.in. w kościołach. Wielokrotnie aresztowany, represjonowany, zmuszon