Co mogą martwi jeńcy

Po wojnie polsko–bolszewickiej wielu sowieckich żołnierzy trafiło do obozów jenieckich. Przez kilkadziesiąt lat rozmowa o tych wydarzeniach stanowiła temat tabu zarówno wśród polskich, jak i radzieckich badaczy. Do świadomości opinii publicznej trafił na początku lat 90., gdy Rosja przyznała się do masowego morderstwa polskich oficerów w Katyniu. Narracja filmu prowadzona jest dwuwarstwowo: historycznie –rekonstrukcja wydarzeń z 1920 roku oraz współcześnie – gdzie wypowiadają się rosyjscy i polscy historycy