Camino Polonia

Celem filmu jest przybliżenia widzom tradycji pielgrzymowania drogami św. Jakuba.