Cały Gruza

Dorobek artystyczny Jerzego Gruzy jest nie do przecenienia, na trwale wpisał się w historię Telewizji Polskiej. Współpracę z Telewizją Polską rozpoczął w połowie lat pięćdziesiątych.