Bunt młodych '68

„Bunt młodych '68” (2022)
Film stanowi refleksję nad tym, jak kształtowała się w okresie między obchodami milenijnymi w 1966 roku, wydarzeniami marcowymi oraz strajkami robotniczymi w grudniu 1970, świadomość młodego pokolenia.

Opis filmu:
W odbiorze społecznym często postrzega się wydarzenia z marca 1968 roku jako bunt młodzieży akademickiej, inteligenckiej, niekiedy o proweniencji komunistycznej. W tym sposobie widzenia protestów marcowych na drugim biegunie są protesty robotników w grudniu 1970 roku. Ten mit jest utrwalony m.in. poprzez film Andrzeja Wajdy Człowiek z żelaza i sprowadza się do stwierdzenia, że skoro w Marcu’68 robotnicy nie poszli z nami, to w Grudniu ’70 z kolei z nimi nie poszli studenci. Badacze jednak kwestionują od dawna taką ocenę wydarzeń marcowych, którzy zwracają uwagę, iż w Marcu ’68 oprócz studentów wielką grupę protestujących stanowili młodzi ludzie: uczniowie szkół średnich, robotnicy, a demonstracje odbywały się także w miastach takich jak Elbląg, gdzie wówczas nie było żadnych uczelni wyższych. Taką opinię historyków potwierdza uczestniczka wydarzeń i politolog Irena Lasota, która nawet twierdzi, że ten pogląd był bardzo w debacie publicznej wykluczany i przemilczany. 

Reżyseria:
Reżyserem filmu „Bunt młodych '68” jest Grzegorz Sieczkowski.

Scenariusz:
Scenariusz do filmu „Bunt młodych '68” napisał jego reżyser Grzegorz Sieczkowski.

Data premiery i kraj produkcji:
Premiera polskiego filmu dokumentalnego „Bunt młodych '68” odbyła się w 2022 roku.

Czas trwania:
Film „Bunt młodych '68” trwa 30 minut.

Gdzie obejrzeć film „Bunt młodych '68”?
Film „Bunt młodych '68” online oglądaj w vod.tvp.pl