Bunt i afirmacja

„Bunt i afirmacja” (2020)

Film dokumentalny prezentujący sylwetkę Bronisława Wildsteina − inteligenta, pisarza, publicysty, dziennikarza.

Opis filmu „Bunt i afirmacja”

W tym kameralnym obrazie drogi życiowej i intelektualnej widz odnajduje tytułowy bunt i afirmację − postawy zdawałoby się przeciwstawne, a paradoksalnie obie obecne w postawie bohatera. Wildstein dzieli się swoim życiem, pokazuje na czym polegała jego ewolucja ideowa, która nastąpiła pod wpływem wydarzeń społeczno-politycznych oraz własnego dojrzewania. Co spowodowało, że buntownik, w młodości wyrzucany ze szkół, pisze książki o afirmacji rzeczywistości? Dokąd doprowadziła go niezłomna postawa, jakich wyborów dokonywał? Wildstein stawia widzowi niewygodne pytania filozoficzne, szuka głębszych przyczyn zjawisk społecznych, kwestionuje bezalternatywne podejście do historii. Stara się przekazać cząstkę przemyśleń dotyczących kondycji współczesnego człowieka.

Reżyseria i scenariusz
Film „Bunt i afirmacja” wyreżyserowała i napisała do niego scenariusz Ewa Żmigrodzka.

Kraj pochodzenia
Dokument „Bunt i afirmacja” jest produkcji polskiej.

Czas trwania
Film „Bunt i afirmacja” trwa 52 minuty.

Gdzie można oglądać film „Bunt i afirmacja”?
Cały film „Bunt i afirmacja” można oglądać w vod.tvp.pl