Brutus, Czarnocka, Maria... Siatka pułkownika Gano

Film opowiada o polskich agentach i szpiegach w czasie II wojny światowej: Romanie Czerniawskim, Mieczysławie Słowikowskim, Halinie Szymańskiej, Władysławie Śliwińskiej oraz Leonie Śliwińskim. Film przybliża też postać pułkownika Stanisława Gano, sze