Brutus, Czarnocka, Maria... Siatka pułkownika Gano

Brutus, Czarnocka, Maria... Siatka pułkownika Gano (2019)

W 1941 roku pułkownik Stanisław Gano stworzył najlepszą, aliancką siatkę wywiadowczą, nie tylko w okupowanej Europie, ale także w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Południowej i Afryce Północnej. Zorganizował polski wywiad w sposób wyjątkowo nowoczesny, co dopiero po wojnie przejęły inne centrale wywiadowcze. W filmie wykorzystano oryginalne dokumenty dotyczące Oddziału II Sztabu Wodza Naczelnego w Londynie oraz pamiątki pochodzące ze zbiorów prywatnych.

Opis filmu:

Jeszcze w Polsce, w 1939 roku, pułkownik Gano, jako Szef Biura Techniki Oddziału II Sztabu Generalnego WP, nawiązał współpracę z najlepszymi wówczas naukowcami i wykorzystywał najnowsze zdobycze techniki, chemii, mechaniki, fotografii, toksykologii i łączności. Zdobyta wiedza została później przekazana polskim agentom, pracującym w czasie wojny. Osią konstrukcyjną filmu jest opowieść o wybranych polskich agentach i wydarzeniach II wojny światowej. Realizatorzy jako motyw łączący poszczególne elementy filmu zastosowali inscenizacje.

Reżyseria:
Reżyserem filmu jest Grażyna Czermińska i Bogdan Czermiński.

Scenariusz:
Scenariusz „Brutus, Czarnocka, Maria... Siatka pułkownika Gano” stworzyli reżyserzy filmu: Grażyna Czermińska i Bogdan Czermiński.

Data premiery i kraj produkcji:
Film „Brutus, Czarnocka, Maria... Siatka pułkownika Gano” miał swoją premierę w 2019 roku w Polsce.

Czas trwania filmu:
Film „Brutus, Czarnocka, Maria... Siatka pułkownika Gano” trwa 47 minut.

Gdzie obejrzeć film „Brutus, Czarnocka, Maria... Siatka pułkownika Gano””?
Cały film online „Brutus, Czarnocka, Maria... Siatka pułkownika Gano” oglądaj w vod.tvp.pl