Bruno Schulz

Bruno Schulz – po 120 latach od chwili urodzin i ponad 70 po śmierci – jest jednym z najbardziej znanych i inspirujących twórców polskich XX wieku. Galicyjską prowincję, której nie potrafił opuścić, gdyż była najważni