Born dead

Historia więźnia-recydywisty, który w ramach programu „Duet” zainicjowanego przez krakowski zakład karny i pomoc społeczną podejmuje pracę w ośrodku dla dzieci głęboko upośledzonych. Przez kilka miesięcy kamera towarzyszy 24-letnie