Bocznica

Dla nich turkot przejeżdżających niedaleko pociągów i widok trakcji kolejowej jest codziennością, bez której – jak się wydaje – nie potrafią się obyć nawet na urlopie. Takie wczasy mają też swój specyficzny klimat: tr