Bez prawa do życia

W świadomości społecznej o Holocauście pamięta się przede wszystkim w kontekście dużych ośrodków martyrologii Żydów, takich jak miejsca zagłady w Auschwitz, Bełżcu i Treblince czy też getta w Warszawie i w Łodzi. W ich cieniu pozostają wielkie tragedie wielu innych miejscowości. Jedną z nich jest Tarłów. Dokument pokazuje społeczność polsko-żydowską tej miejscowości przed wojną, a później funkcjonowanie założonego tam getta. W filmie przedstawiono przede wszystkim portrety ofiar. Omówiono też mechanizm działania sprawców zbrodni, pokazano proces likwidacji getta i zagłady Żydów w obozie Treblinka II. Wydarzenia zostały przywołane zarówno poprzez relacje świadków, jak i unikalne zdjęcia oraz dokumenty archiwalne. Ich uzupełnieniem stał się głos badaczy historii i autorytetów naukowych. Film dokumentalny „Bez prawa do życia” powstał w związku z 80. rocznicą akcji Reinhardt, w ramach której zgładzono około 2 000 000 Żydów.