Berło z brązu – symbol zmiany cywilizacyjnej

Dokument poświęcony dziejom ludzkości na przełomie epoki neolitu i brązu.