Będziemy Polakami

Historia rodziny Goetzów-Okocimskich, którzy przybyli do Galicji w połowie XIX wieku.