Autor Solaris

Film ukazuje życie Stanisława Lema na tle jego literackich dokonań. Uchwycony został związek między okropnościami XX wieku, których Lem był naocznym świadkiem, a jego wielkimi dziełami. Wykorzystano rzadkie materiały archiwalne będące w posiad