Atomowy pułk

Czarnobyl nie był pierwszą katastrofą jądrową dla Białorusinów... W 1954 roku pułk z Brześcia został skierowany na poligon wojskowy do obwodu Orenburskiego w okolice miasta Tock. Po co wywieziono ich aż tak daleko?