Atlas Niepodległości

Bogata w archiwalia opowieść o polskiej drodze do niepodległości po 123 latach niewoli. Film przedstawia fakty i okoliczności, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Działania ruchu strzeleckiego i legionowego na terenie ziem polskich oraz działania dyplomatyczne na forum międzynarodowym.

Kraj pochodzenia, rok produkcji: Polska, 2017

Czas trwania: 57 minut

Reżyseria: Piotr Kuciński