Atlas Niepodległości

Jak przebiegały działania ruchu strzeleckiego i legionowego na terenie ziem polskich? Jakie działania dyplomatyczne na forum międzynarodowym podejmowali Ojcowie polskiej niepodległości? W filmie wykorzystano materiały archiwalne: fotografie, dokument