Armia Krajowa. Co zapisane, trwać będzie

Dział Zbiorów Specjalnych Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie gromadzi najcenniejsze i w większości najstarsze zabytki piśmiennictwa wojskowego oraz paramilitarnego, obejmujące zagadnienia historii wojen i wojskowości oraz tradycji żołnierskich. Wiele obiektów jest rzadkością nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Z okazji 80. rocznicy powołania Armii Krajowej Biblioteka zaprezentowała część zgromadzonej tam kolekcji związanej z Państwem Podziemnym, w tym unikatów, które trafiły do zbiorów w ostatnich latach, takich jak kronika batalionu Parasol.
Armia Krajowa, następczyni Służby Zwycięstwu Polski i Związku Walki Zbrojnej, powstała na mocy rozkazu Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych generała Władysława Sikorskiego 14 lutego 1942 roku. Etos Armii Krajowej to cały system wartości, to przede wszystkim wierność Ojczyźnie, Polsce, którą całe pokolenia Polaków budowało w trudzie i znoju, ponosząc ogromne ofiary.