Arizona

Film Ewy Borzęckiej ukazujący beznadzieję i pozbawione perspektyw życie bezrobotnych mieszkańców byłego PGR-u.