Apteka pod Orłem

Dokumentalna opowieść o okupacyjnej historii krakowskiej apteki, włączonej przez Niemców w obszar utworzonego w marcu 1941 roku getta żydowskiego, stała się dla Krzysztofa Miklaszewskiego wstrząsającym impulsem do upomnienia się o pamięć o Tadeuszu Pankiewiczu, który i zawód farmaceuty i aptekę Pod Orłem odziedziczył po przodkach, znakomitych galicyjskich aptekarzach. Pankiewicz - jedyny Polak mieszkający na co dzień pośród żydowskiej społeczności - okazał się jej prawdziwym opiekunem i wybawcą, a jego apteka oazą dla dziesiątków ludzi i przedsionkiem do wolności.