Anioł Stróż

Witold Wiśniewski jest znanym w Ziębicach społecznikiem. Angażuje się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Dzięki jego zaangażowaniu, uratowano niejedno życie.