Albert Cinema

„Albert Cinema” to nieformalna grupa filmowców-amatorów, która powstała z inicjatywy dyrektora Schroniska im. Brata Alberta we Wrocławiu. Bezdomni ludzie zaczęli kręcić własne filmy.