Akcja Żywiec

Aktion Saybusch (pol. Akcja Żywiec), jak nazwano tę operację, trwała w pierwszym rzucie do połowy grudnia 1940 roku. Niemcy wysiedlili wówczas głównie na tereny centralnej Polski zwanej Generalną Gubernią ponad 20 tys. osób. W sumie do 1944 roku na Żywiecczyźnie straciło domy ok. 50 tys. mieszkańców. Ówcześnie była to jedna trzecia tamtejszej ludności. W ich miejsce osiedlano głównie Niemców ze Wschodu głównie z Ukrainy, krajów bałtyckich, z rumuńskiej Bukowiny.