Akcja H-T

Po wojnie wschodnią granice Polski oparto na linii Bugu. Gdy sowieci odkryli, że pod urodzajnym czarnoziemem znajdują się bogate złoża węgla kamiennego, postanowili odebrać nam łaskawie podarowany wcześniej teren.