Akcja H-T

Po wojnie wschodnią granice Polski oparto na linii Bugu. Gdy sowieci odkryli, że pod urodzajnym czarnoziemem znajdują się bogate złoża węgla kamiennego, postanowili odebrać nam łaskawie podarowany wcześniej teren. Stosowny układ podpisano w wielkiej tajemnicy 15. lutego 1951 roku w Moskwie.

Wymuszona na Polsce umowa była największą zmianą granic w Europie od postanowień konferencji w Jałcie. oznaczała ona nie tylko wymianę 480 kilometrów kwadratowych, ale i całkowite przesiedlenie ludności. W rezultacie akcji Hrubieszów - Tomaszów przesiedlono 14 151 osób, z tego na Ziemie Zachodnie i Północne 1917 rodzin (7460 osób) Do ziemi obiecanej, jaka były Bieszczady, przybyło 1997 rodzin.