Akcja Burza. To był zbiorowy obowiązek

Bohaterami filmu są żołnierze AK, którzy brali udział w akcji Burza. Operacja wojskowa zorganizowana i podjęta przez Oddziały Armii Krajowej przeciw wojskom niemieckim w końcowej fazie okupacji hitlerowskiej, bezpośrednio przed wkroczeniem Arm