212 metrów ciszy

Obserwacja młodego chłopaka – sportowca, który przekracza bariery bezpiecznej egzystencji w swoich poszukiwaniach.