15 stron świata

Film stanowi próbę usłyszenia wzrokiem muzyki Eugeniusza Rudnika, pioniera muzyki eksperymentalnej. Podążając za rytmem architektury, ruchem ludzkiego ciała, pulsującym tętnem przyrody, na nowo odkrywamy otaczającą nas rzeczywistość.